VIDEOS

MINUTE TO WIN IT : The Grand Kapamilya Weekend

Published Date: Oct. 3, 2013, 11:21 a.m.

Kapamilya, pagkakataon mo na sumali sa minute to win it! Punta na sa the Grand Kapamilya Weekend!